1. Relațiile Statul, functionarii si administrația – Indiferent de țară, vom respecta întotdeauna legile și reglementările guvernamentale și nu vom da sau promite donații oricăror politicieni independenți, sau altor organizații politice / partide, dincolo de domeniul de aplicare permis de lege.

În plus, în ceea ce privește funcționarii publici (inclusiv oficialii considerati publici) și / sau politicieni etc., care au influență asupra negocierilor de afaceri sau altor chestiuni similare, nu ne vom implica în nici o relație care presupune furnizarea de avantaje, cum ar fi de divertisment de afaceri sau cadouri, etc, care pot fi interpretate ca mită sau care încalcă legile relevante și reglementărilor echivalente, sau legile și reglementările străine, convenții sau alte cerințe similare.

2. Menținerea și promovarea competiției libere și corecte – Nu ne vom comporta într-o manieră care creează obstacole în calea concurenței libere și corecte, în conformitate cu legile și reglementările relevante.

3. Tratarea drepturilor de proprietate intelectuală
Vom respecta drepturile de proprietate intelectuală ale altora și vom face toate eforturile să nu încalcăm aceste drepturi.

4. Folosirea informației confidențiale
Secrete comerciale – – – Vom proteja mereu secretele de comerț ale companiei noastre
Vom proteja strict informațiile altora dobândite prin tranzacții de afaceri cu aceștia și nu vom transfera astfel de informații altor părți și nici nu vom căuta acces ilegal la secretele comerciale ale altora.

Date personale/informații – Vom proteja în mod strict și corespunzator informațiile personale, în conformitate cu legile, regulamentele și normele interne.
Informații interne – Nu ne vom folosi de niciun fel de instrumente financiare (de exemplu stocul) bazate pe informații interne, nici nu vom face în niciun fel publice aceste informații, sau pune în circulație recomandări de acest fel.

5. Folosirea responsabila a bunurilor materiale – Ne vom ocupa cu atenție și responsabilitate de orice echipament , documente sau alte proprietăți ale companiei. Vom avea grijă ca aceste mijloace sa fie tratate în conformitate cu procedurile și orientările companiei.

Dacă în urma unei tranzacții de afaceri suntem încredințați, ca parte a operațiunilor noastre de afaceri, cu bunurile altei companii, vom evita orice deteriorare, pierdere sau manipulare neglijentă a acestora

Nu vom ascunde sau distruge niciodată (în special în cazul unei investigații sau interogații) documente importante sau confidențiale, atâta timp cât acest lucru nu este permis de lege sau de regulamentul intern. Sistemele informatice ale companiei sunt proprietatea companiei noastre. Orice utilizare în afara interesului companiei este executată în conformitate cu reglementările interne.

6. Atitudinea față de indivizi/grupuri anti-sociale – Vom respinge orice relație cu persoane fizice sau entități corupte care reprezintă o amenințare pentru ordinea și siguranța socială.

7. Relațiile dintre companie și angajați.
Respectarea Drepturilor Omului – – – Vom respecta drepturile fundamentale ale omului și nu ne vom comporta într-o manieră care ar putea implica discriminarea sau abuzul demnității individului. Vom susține activ și puternic ocuparea forței de muncă și a egalității de șanse pentru a preveni discriminarea față de rasă, origine etnică, sex, religie sau ideologie, handicap, vârstă sau identitate sexuală. Acest lucru este valabil și pentru alte discriminări nepotrivite, de exemplu, bazate pe poziția socială. Nu vom abuza de puterea unei poziții superioare și nici nu ne vom comporta într-un mod care ar putea fi considerat ca practică discriminatorie, abuz mental, violență fizică sau hărțuire sexuală.
Excluderea practicii de muncă neloială – Vom respecta legile și reglementările muncii și nu vom comite în niciun aspect al activităților noastre corporative, ilegalități precum practici de muncă abuzive, munca forțată, munca copiilor.

Siguranța si sănătatea la locul de muncă – Vom respecta legile și reglementările referente, și vom crea pentru angajații noștri condiții bune de muncă, cu scopul de a îi proteja de orice efecte adverse cu privire atât la sănătatea mentală, cât și fizică.

Respectarea opiniilor altora – – – Vom respecta personalitatea individuală și opiniile fiecăruia. Vom cere în mod explicit angajaților să-și exprime criticile (observații pozitive și negative). Ne vom exprima propunerile, îngrijorările și reclamațiile într-un mod care respectă drepturile și demnitatea altora. Niciun salariat nu va fi discriminat în vreun fel din cauza faptului că și-a exprimat opinia personală.

Răspunsul în fața unui comportament ilegal sau lipsit de etică – Vom informa imediat superiorul nostru sau Departamentul Juridic în cazul în care vom întâlni orice comportament pe care îl bănuim ilegal sau o încălcare a politicii noastre de etică.

Vom refuza orice ordin de a comite acte ilegale sau lipsite de etică. În cazul în care suntem puși în dezavantaj datorită refuzului nostru de a comite aceste acte, vom prezenta incidentul direct Departamentului Juridic.

8. Respectarea legilor si reglementărilor ce contribuie la Pacea Mondiala
Vom respecta toate legile și reglementările în vederea menținerii păcii și securității mondiale. Nu ne vom angaja în nici o tranzacție de afaceri care amenință menținerea păcii în lume.

Vom controla strict activitățile de export, atât bunuri, cât și servicii, în conformitate cu legile, regulamentele și programul nostru intern de control al exporturilor.

9. Protecția mediului – Vom face toate eforturile, inclusiv educarea angajaților, pentru a îndeplini cerințele existente în vederea protecției mediului, având ca scop reducerea efectelor negative asupra mediului pe toate planurile afacerii noastre.

Vom adera strict la reglementările respective ale companiei.

Ne vom promova activitățile de protejare a mediului.

10. Conflict de interese – Angajații nu se vor implica în nici o activitate care ar putea crea un conflict de interese între societate și propriile lor interese.

11. Politică, comunicare, marketing, evenimente – Ne străduim să păstrăm relațiile de afaceri, politic imparțiale și, ca regulă generală, nu susținem nici o activitate a vreunui partid politic, nici participări sau contribuții de orice fel.

Toate activitățile noastre în domeniile de marketing / vânzări / promovare vor fi efectuate într-un mod echitabil, onest și legal și vor fi verificate pentru a fi în conformitate cu reglementările legale.

În cazul organizării sau participării la o adunare de companii concurente, vom respecta întotdeauna regulile interne pentru a asigura un comportament legal și pentru a evita orice abatere a participantilor, în special în ceea ce privește concurența echitabilă.

12. Contabilitate, audit
Toate tranzacțiile noastre de afaceri vor fi întotdeauna aprobate în mod corespunzător și justificabil, legitim și coerent. Vor fi aplicate întotdeauna orientările interne ale companiei, în special procedurile interne de aprobare pentru prelucrarea și înregistrarea tranzacțiilor și investițiilor comerciale.

Ne vom asigura că angajații acționează exclusiv în domeniul autorității lor personale.

Vom sprijini prin dispoziții interne adecvate lupta împotriva spălării ilegale a banilor, ca un element important pentru lupta împotriva criminalității organizate și a terorismului. Persoanele de contact pentru interogări și îndoieli cu privire la legalitate sunt supervizorii sau Departamentul Juridic.
În ceea ce privește controlul tranzacțiilor financiare, ținem cont de reglementările aplicabile și de măsurile de embargo pentru lupta împotriva terorismului.